Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

9743 b7e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia

September 09 2019

6535 4b48 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viasweetnothingg sweetnothingg
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg
6328 2970 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrobson grobson

September 02 2019

2184 e1f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viauaremyheaven uaremyheaven

September 01 2019

6026 a49d
Reposted frombrumous brumous viawarkocz warkocz
7274 834a
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viauaremyheaven uaremyheaven

August 31 2019

1311 46e4 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaepi epi

August 29 2019

1656 e29a

August 25 2019

W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle

September 01 2019

7274 834a
Reposted fromshakeme shakeme viawarkocz warkocz
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viauaremyheaven uaremyheaven

August 31 2019

1311 46e4 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaepi epi

August 29 2019

1656 e29a

August 25 2019

W powietrzu czuć już jesień. Daje nam subtelne znaki, że niebawem możemy się jej spodziewać. Opadłe, żółte liście na chodnikach, drzewa zmieniające swoje kolory, chłodne poranki i wieczory. Wkrótce rozpocznie się moja ulubiona pora roku. Czas zakrytych butów, miękkich swetrów, seriali oglądanych bez wyrzutów sumienia, częstszych wypadów do kina, domowych seansów i świec palonych o zmierzchu. Jesień to leśne spacery, zbieranie grzybów, hektolitry herbaty, rozmowy przy cieście i piękne zdjęcia. Pora roku w której kawa smakuje najlepiej a smutne myśli nazywamy nostalgią. Czas odpoczynku i wyciszenia po intensywnym lecie. 
— doubleespresso
2569 f1c3 500

"There’s something that feels so good about sharing your life with somebody."

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl