Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

9015 85a6 500
Reposted fromverronique verronique viaxannabelle xannabelle
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaxannabelle xannabelle

July 01 2019

1727 08ff
Reposted fromwagabunda wagabunda viacreure creure
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacreure creure

June 28 2019

7314 d21c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapomruki pomruki

June 27 2019

Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi. 

Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać. 

Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku. 

Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy. 

Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.

Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy. 

A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.

Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu.

Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care
4049 18c1
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
6257 22fe

June 23 2019

2212 16e7 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 16 2019

0355 a844
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain

June 12 2019

8248 47f6 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamr-absentia mr-absentia

June 10 2019

7856 47bc
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
7913 5fa6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 09 2019

4143 b82a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
6738 bfb8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 06 2019

9540 6495 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl